Lista aktualności Lista aktualności

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Został wprowadzony zakaz wstępu do lasu na obszary leśne Nadleśnictwa Tuchola.

Nadleśnictwo Tuchola informuje, że na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) wprowadzono zakaz wstępu
na obszary leśne leśnictw: Świt, Żółwiniec, Żółwiniec  Szkółka, Rudzki Most, Kiełpiński Most, Wymysłowo. Zakaz dotyczy również Ścieżki Przyrodniczo-Dydaktycznej „Jelenia Wyspa” oraz Parku dendrologicznego „Nad Stążką” w Gołąbku. Powodem wprowadzenia zakazu są uszkodzenia drzewostanów, które stwarzają zagrożenia nadzwyczajne dla zdrowia i życia ludzi.
Zakaz obowiązuje od dnia 12 sierpnia 2017 r. do odwołania.

Od dnia 8 września 2017 r. został dodatkowo wprowadzony zakaz wstępu na obszary leśne części Leśnictwa Skrajna.