Lista aktualności Lista aktualności

Zagrożenie ASF

Teren Nadleśnictwa Tuchola jest potencjalnie zagrożony występowaniem ASF.

W związku z powyższym  podajemy linki do stron: Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz  Państwowego Instytutu Badawczego, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat występujących zagrożeń na terenie kraju i zasad postępowania w przypadku stwierdzenia ASF.

Wszelkie przypadki znalezienia padłych dzików prosimy pilnie zgłaszać do najbliższej lecznicy weterynaryjnej, miejscowego koła łowieckiego, urzędu gminy, na policję lub do Nadleśnictwa Tuchola.