Lista aktualności Lista aktualności

Odstępstwa od zakazu wstępu do lasu na obszary leśne, będace w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Tuchola...

Odstępstwa od zakaz wstępu do lasu na obszary leśne,
 będące w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Tuchola
.

           W nawiązaniu do zarządzenia nr 10/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Tuchola z dnia 12.08.2017 r., zmienionego zarządzeniem nr 12/2017  z dnia 08.09.2017 r., w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na tereny leśne Leśnictwa: Świt, Żółwiniec, Żółwiniec Szkółka, Rudzki Most, Kiełpiński Most, Wymysłowo w Nadleśnictwie Tuchola informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone odstępstwa od zakazu wstępu na tereny leśne, objęte ww. zakazem, dla poszczególnych obiektów:
- park dendrologiczny pn. „Nad Stążką”,
- ścieżka dydaktyczna pn. „Jelenia Wyspa”,
- dróg leśnych udostępnionych dla ruchu kołowego: Świt – Piła Młyn, Gołąbek – Woziwoda, od drogi publicznej Świt/Szumiąca do Płazowa,

Ponadto informujemy, że zostały usunięte drzewa niebezpieczne wzdłuż dróg publicznych i dróg przeciwpożarowych przebiegających przez tereny leśne będące w zarządzie nadleśnictw.
 Przed sezonem letnim zostaną udostępnione pola biwakowe Świt i Gołąbek.  
Obecnie trwają prace związane z porządkowaniem powierzchni po nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r., które potrwają do końca roku 2018. W tym okresie, w miarę postępu prac na powierzchniach poklęskowych, po stwierdzeniu braku zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, sukcesywnie będzie znoszony zakaz wstępu na tereny leśne.

Przepraszamy za ograniczenie dostępu do lasu i możliwości odpoczynku na łonie natury.