Lista aktualności Lista aktualności

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

W ubiegłym roku, jesienią, ogłosiliśmy konkurs: „POMÓŻMY IM PRZETRWAĆ ZIMĘ„

W ubiegłym roku, jesienią, ogłosiliśmy konkurs: „POMÓŻMY IM PRZETRWAĆ ZIMĘ„.
Do konkursu przystąpili uczniowie klas 0-III szkół podstawowych i dzieci z przedszkoli. Konkurs ma piętnastoletnią tradycję, a głównym jego celem jest poznanie naszych rodzimych gatunków ptaków oraz ekosystemów, w których żyją, co wiąże się z odpowiednim ich dokarmianiem, aby im nie zaszkodzić. Równoznacznie zachęca do obserwacji otaczającej nas przyrody, a przede wszystkim kształtuje świadomość, jak duże znaczenie w przyrodzie odgrywają właśnie ptaki.
Wykonanie zadania konkursowego było nie lada wyzwaniem dla uczestników. Grupy wykazały się obowiązkowością, systematycznością i sumiennością w realizacji swoich projektów, ponieważ dokarmianie prowadzi się od jesieni do przedwiośnia. Obserwacje ptaków w miejscu dokarmiania były potwierdzone rysunkami, szkicami, zdjęciami, zeszytami obserwacji. Dodatkowo dzieci wykonały karmniki, budki lęgowe. Trzeba tutaj podkreślić, że okres ferii zimowych nie zwalniał
z wykonywania zadania. Często w swoich działaniach maluchy wykorzystywały wiedzę rodziców, znawców i pasjonatów, a przede wszystkim nauczycieli.
Komisja konkursowa, składająca się z pracowników Nadleśnictwa Tuchola, miała bardzo trudne zadanie. Każdy z projektów, wykonany został na wysokim poziomie. Głównymi elementami, które brano pod uwagę były: usytuowanie karmnika – trafność wyboru miejsca, sposoby dokarmiania
i oczywiście systematyczność, którą obrazowały dzienniczki obserwacji oraz wymowę ekologiczną.
Wobec powyższego postanowiono przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce   - Szkoła Podstawowa w Kiełpinie: klasa I.
II miejsce  – Szkoła Podstawowa w Iwcu: klasa 0A „Słoneczka".
III miejsce  - Szkoła Podstawowa w Zielonce: „Kółko Ekologiczne" klasy: 0-III.
Wyróżnienie otrzymało: Przedszkole Nr 1 w Tucholi: „Poziomki" i „Wiewiórki".
Podziękowania należą się również pozostałym uczestnikom: Przedszkolu Nr 2 w Tucholi: grupie „Jeżyki", Szkole Podstawowej w Zielonce: klasom III oraz Oddziałowi Przedszkolnemu Zdroje
ze Szkoły Podstawowej w Zielonce.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim dokarmiającym dziękujemy za wytrwałość!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.